2012

2012

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek.

 Jednostka kontrolująca: Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta WłocławekZakres kontroli: Warunki oraz jakość świadczonej opiekiOkres objęty kontrolą:----Termin kontroli: 7,13,20.11.2012 r.Dokumentacja i [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko – PomorskiZakres kontroli: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń żłobka przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku w celu zwiększenia liczby miejsc opieki nad małymi dziećmi w istniejącej placówce [...]

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontrolująca: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek Zakres kontroli: Stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych. Okres objęty [...]

metryczka