Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MZŻ we Włocławku

Zarządzenie nr 11/2016
p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku
z dnia 20 maja 2016


w sprawie zmiany brzmienia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku

Na podstawie § 8 pkt. 4 Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku ( Uchwała
Nr IX/64/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 roku)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego
       Zespołu Żłobków we Włocławku z dnia 07 lutego 2014 roku wprowadza się następujące
       zmiany:
     1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „ 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym zostaje umieszczone w BIP,
         w administracji MZŻ przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku i w żłobkach
         należących do MZŻ.”;
     2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „1. W BIP, w administracji Zespołu przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku
        i w żłobkach należących do MZŻ, publikuje się informację o terminie
        przeprowadzenia kolejnego etapu naboru oraz wskazuje się w jaki sposób
        kandydaci mogą otrzymać informację o wyniku wstępnej analizy dokumentów
        aplikacyjnych.”;
     3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       „2. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP, w administracji MZŻ przy
        ul. Wienieckiej 34a we Włocławku i w żłobkach należących do MZŻ przez okres
         co najmniej 3 miesięcy.”;
     4) Załącznik Nr 1  do Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
         urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku otrzymują nowe brzmienie,
         określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
     5) Załącznik Nr 2  do Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
         urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku otrzymują nowe brzmienie,
         określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
     6) Załącznik Nr 3  do Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
         urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku otrzymują nowe brzmienie,
         określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
     7) Załącznik Nr 4  do Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
         urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku otrzymują nowe brzmienie,
         określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
     8) Załącznik Nr 5 do Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
         urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku otrzymują nowe brzmienie,
         określone w Załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
     9) Załącznik Nr 7  do Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska
         urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku otrzymują nowe brzmienie,
         określone w Załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
      Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2016 p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku z dnia 20 maja 2016 roku (5159kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku (8192kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu (1151kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Regulaminu (1260kB) pdf
Załącznik Nr 3 do Regulaminu (1196kB) pdf
Załącznik Nr 4 do Regulaminu (2696kB) pdf
Załącznik Nr 5 do Regulaminu (1115kB) pdf
Załącznik Nr 6 do Regulaminu (1260kB) pdf
Załącznik Nr 7 do Regulaminu (1108kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Maria Burnecka (7 lutego 2014)
Opublikował: Iwona Paraszkiewicz (14 lutego 2014, 13:18:00)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP Iwona Paraszkiewicz (10 czerwca 2019, 08:04:00)
Zmieniono: poprawki edcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2868