2010

2010

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek.

Jednostka kontrolująca: Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Włocławek   Zakres kontroli: Wydatki budżetowe   Okres objęty kontrolą: 01.01. - 31.03.2010 r.   Termin kontroli: 06-07.05.2010 r.   Dokumentacja i [...]

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest [...]

metryczka