2016

2016

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontrolująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta WłocławekZakres kontroli: Warunki oraz jakość świadczonej opieki w żłobkach miejskich przy ul. Wienieckiej 34a, ul. Kaliskiej 106, ul. [...]

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w BydgoszczyZakres kontroli: Analiza wykorzystania środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie Nr 2/2014/M2 z dnia 20 czerwca 2014 r. w [...]

metryczka