2018

2018

.Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontrolująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta WłocławekZakres kontroli: 1. Zgodność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem            [...]

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek.

Jednostka kontrolująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta WłocławekZakres kontroli: Bezpieczeństwo i organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Zespole            [...]

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontrolująca: Wydział Kontroli Urzędu Miasta WłocławekZakres kontroli: Gospodarka finansowa za 2015 r., 2016 r., 2017 r. i bieżąca za 2018 r. oraz administrowanie powierzonym jednostce mieniemOkres kontroli: w dniach [...]

metryczka