Komunikat

Włocławek, dnia 18 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. GNIAZDOWSKIEGO 5 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi.

Dyrektor żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych dla dzieci z grupy II "Grzybki"  w  dniu 18 grudnia 2020 r.


Dyrektor żłobka integracyjnego
przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku
Karolina Gumińska------------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 17 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. GNIAZDOWSKIEGO 5 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi. 

Dyrektor żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych dla dzieci z grupy III "Skrzaty" w dniu 17 grudnia 2020 roku.


Dyrektor żłobka integracyjnego
przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku
Karolina Gumińska

-----------------------------------------------------------------------------


Włocławek, dnia 16 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. WIENIECKIEJ 34A WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki.

Dyrektor żłobka przy ul. Wienieckiej 34A informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy III "Motylki" w dniu 17 grudnia 2020 r.


Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku
Małgorzata Wojciechowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Włocławek, dnia 16 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. WIENIECKIEJ 34A WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki.

Dyrektor żłobka przy ul. Wienieckiej 34A informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy I "Biedroneczki"  - od dnia 16 grudnia 2020 r. do dnia 24 grudnia 2020 r.


Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku
Małgorzata Wojciechowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 15 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. GNIAZDOWSKIEGO 5 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki.

Dyrektor żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy III "Skrzaty" w dniu 16 grudnia 2020 roku.


Dyrektor żłobka integracyjnego
przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku
Karolina Gumińska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 14 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. GNIAZDOWSKIEGO 5 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki.

Dyrektor żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy III "Skrzaty" w dniu 15 grudnia 2020 roku.


Dyrektor żłobka integracyjnego
przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku
Karolina Gumińska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Włocławek, dnia 12 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. GNIAZDOWSKIEGO 5 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki.

Dyrektor żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy III "Skrzaty" - od dnia 12 grudnia 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r.


Dyrektor żłobka integracyjnego
przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku
Karolina Gumińska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Włocławek, dnia 12 grudnia 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. GNIAZDOWSKIEGO 5 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 ( Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzonej analizie sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki.

Dyrektor żłobka integracyjnego przy ul. Gniazdowskiego 5 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy II "Grzybki" - od dnia 12 grudnia 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r.


Dyrektor żłobka integracyjnego
przy ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku
Karolina Gumińska


-----------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 23 października 2020 roku


KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. ŻYTNIEJ 80 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzeniu analizy sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonym w żłobku przy ul. Żytniej 80 we Włocławku przypadkiem zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki, Dyrektor żłobka przy ul. Żytniej 80 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy I "Muchomorki" oraz grupy II "Misie" - od dnia 24 października 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. 


Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Żytniej 80 we Włocławku
Barbara Kolasińska
------------------------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 21października 2020 roku


KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. ŻYTNIEJ 80 WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzeniu analizy sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, w związku ze stwierdzonymi w żłobku przy ul. Żytniej 80 we Włocławku przypadkami zakażenia COVID-19 i objęcia kwarantanną części personelu oraz dzieci z placówki, Dyrektor żłobka przy ul. Żytniej 80 informuje o czasowym zawieszeniu sprawowania opieki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z grupy III "Żabki" oraz grupy IV "Rybki" - od 22 października 2020 r. do 26 października 2020 r.

Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Żytniej 80 we Włocławku
Barbara Kolasińska

 ------------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 18 października 2020 roku


KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. ŻYTNIEJ 80 WE WŁOCŁAWKU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po przeprowadzeniu analizy sytuacji, konsultacjach z organem założycielskim i służbami sanitarnymi, Dyrektor żłobka miejskiego przy ul. Żytniej 80 we Włocławku informuje o czasowym ograniczeniu funkcjonowania form opieki nad dziećmi w żłobku przy ul. Żytniej 80 dla wszystkich grup dziecięcych w dniu 19 października 2020 roku.


Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Żytniej 80 we Włocławku
Barbara Kolasińska

-----------------------------------------------------------------------------
Włocławek, dnia 18 września 2020 roku


KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. WIENIECKIEJ 34A WE WŁOCŁAWKU


Na podstawie uzyskanej informacji z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Dyrektor żłobka miejskiego przy ul. Wienieckiej 34a informuje, że żłobek przy ul. Wienieckiej 34a wznawia od dnia 21 września 2020 roku sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych dla wszystkich dzieci w żłobku miejskim przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku.

Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku
Małgorzata Wojciechowska


 
----------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 16 września 2020 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. WIENIECKIEJ 34A WE WŁOCŁAWKU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020, poz. 652 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 326), po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i zgody organu prowadzącego Urzędu Miasta Włocławek, Dyrektor żłobka miejskiego przy
ul. Wienieckiej 34a we Włocławku
zawiesza sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla wszystkich dzieci w żłobku miejskim przy ul. Wienieckiej 34a
we Włocławku w okresie od 17 września 2020 r. do 18 września 2020 r.


Dyrektor żłobka miejskiego
przy ul. Wienieckiej 34a we Włocławku
Małgorzata Wojciechowska


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Włocławek, dnia 12 czerwca 2020 roku

INFORMACJA  
Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, iż na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zmianie ulega organizacja opieki w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku. Zgodnie z wytycznymi GIS zostaje  zwiększona liczba miejsc w żłobkach miejskich od 15 czerwca 2020 r. do 173.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Włocławek, dnia 26 maja 2020 roku

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE POWROTU DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 

 
Szanowni Rodzice,
 
dnia 25 maja 2020 r., uruchomiono wszystkie placówki żłobków miejskich we Włocławku ograniczając liczbę dzieci powracających do żłobka zgodnie z wytycznymi. Naszym priorytetem w związku z sytuacją epidemiologiczną jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom w naszych żłobkach oraz pracownikom. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, przygotowano i wdrożono szczegółowe procedury bezpieczeństwa i organizacji opieki nad dziećmi oraz pracy żłobków w najbliższym czasie. Funkcjonowanie żłobków miejskich będzie odbywało się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Wszystkie placówki żłobków miejskich wyposażono w środki ochrony osobistej dla pracowników żłobków miejskich oraz w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Włocławek, dnia 6 maja 2020 roku

UWAGA RODZICE !!!  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 roku ogranicza się czasowo funkcjonowanie żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku (5 maja 2020)
Opublikował: Redaktor BIP Iwona Paraszkiewicz (6 maja 2020, 07:52:09)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP Iwona Paraszkiewicz (18 grudnia 2020, 08:59:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 680