2015

2015

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek.

Jednostka kontrolująca: Referat Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta WłocławekZakres kontroli: Warunki oraz jakość świadczonej opieki w żłobkach przy ul. Żytniej 80, Kaliskiej 106, [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we WłocławkuZakres kontroli:1. Audyt pracodawcy uczestniczącego w programie prewencyjnym "Zarządzanie bezpieczeństwem [...]

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontrolująca: Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZakres kontroli:1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których [...]

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontrolująca: Referat Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek na podstawie Zarządzenia nr 150/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia [...]

Majątek i mienie jednostki 2015 rok

Środki trwałe i ich stopień zużycia 2015 rok: [...]

metryczka