Rejestry, ewidencje i archiwa..

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
 
 1. Rejestr faktur-zakupów
 2. Rejestr kasacji i likwidacji
 3. Rejestry pomocnicze
 4. Rejestr delegacji służbowych
 5. Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 6. Akta osobowe
 7. Rejestr skarg i wniosków
 8. Rejestr zarządzeń dyrektora
 9. Dziennik korespondencyjny
 10. Rejestr pism przychodzących i wchodzących
 11. Rejestr wydanych znaczków pocztowych
 12. Ewidencja realizowanych świadczeń z ZFŚS

Rejestry, ewidencje udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art.10 ust.1 ww. Ustawy z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. 

metryczka


Wytworzył: Maria Burnecka (2 lipca 2012)
Opublikował: Iwona Paraszkiewicz (14 września 2012, 09:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4494