2013

2013

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek.

Jednostka kontrolująca: Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek Zakres kontroli: Warunki oraz jakość świadczonej opieki Okres obięty kontrolą: ---- Termin kontroli: 1,8,14.10.2013 r. Dokumentacja i [...]

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontrolująca: Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miasta Włocławek Zakres kontroli: Gospodarka finansowa, terminowość i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, uregulowania wewnętrzne dotyczące funkcjonowania [...]

metryczka