Statut Miejskiego Zespołu Żłobków

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków

Uchwała Nr LI/106/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku

UCHWAŁA NR LI/106/2022RADY MIASTA WŁOCŁAWEKz dnia 30 sierpnia 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we WłocławkuNa podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi [...]

Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, poz. 730), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506, poz. 1309, poz. [...]

Uchwała Nr XLIV/70/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2018 poz. 994, poz. 1000) w [...]

Uchwała Nr XLIV/69/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we WłocławkuNa podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz 603, poz. 650), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXIV/115/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 157), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z art. 11 ust. [...]

Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr [...]

metryczka